Skip to main content

Status prawny

Szkoła Podstawowa z Oddzialami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Gmina Głubczyce.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty

Metryczka

Podmiot udostępniający

Skoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

Załączniki

W tym dokumencie brak załaczników

Rejestr zmian
Modyfikacja strony data 09-09-2023 T. Wojciechowski
Modyfikacja strony data: 22-12-2022 T. Wojciechowski