Skip to main content

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Gminy Głubczyce. Jednostką prowadzącą finanse szkoły jest Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Olimpijska 1, 48 - 100 Głubczye   

Szkoła dysponuje powierzchnią w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Głubczyce:

  • pow. całkowita 18 796 m kw.
  • pow. działki pod budynkiem 917,85 m kw.
  • pow. boisk 6 886 m kw.
  • powierzchnia użytkowa budynku: 1529 m2
  • kubatura budynku: 7000 m3
  • ilość kondygnacji  nadziemnych - 2

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Głubczyce.

stan majątku szkoły na 31.12.2021 r.

  • środki trwałe: 1561380,39 zł
  • wyposażenie: 937426,33 zł
  • księgozbiór: 69455,02 zł

Metryczka

Podmiot udostępniający

Skoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

Załączniki

W tym dokumencie brak załaczników

Rejestr zmian
Modyfikacja strony data: 22-12-2022 T. Wojciechowski