Skip to main content

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat szkoły:

 • - księga uczniów,
 • - księga ewidencji uczniów,
 • - księga arkuszy ocen,
 • - rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • - rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę,
 • - rejestr wydanych kart rowerowych,
 • - rejestr wydanych decyzji administracyjnych,
 • - księga kontroli,
 • - ewidencja wyjść służbowych, 
 • - księga korespondencji,
 • - ewidencja skarg i wniosków.

 Kadry:

 • - wykaz pracowników pedagogicznych,
 • - rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • - rejestr nieobecności w pracy,
 • - ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
 • - ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 
 • - rejestr osób uprawnionych do sprostowań błędów i omyłek,
 • - rejestr szkoleń BHP,
 • - rejestr badań lekarskich,
 • - ewidencja zwolnień lekarskich.
 • - miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
 • - rejestr zwolnień lekarskich,
 • - rejestr zawieranych umów.

 Dyrektor:

 • - księgę uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej,
 • - księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych.

 Wicedyrektor:

 •   - rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,
 •   - rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw.

 Dokumenty związane z BHP:

 • - rejestr wypadków pracowniczych,
 • - rejestr wypadków uczniowskich.

 Udostępnianie informacji publicznej:

Szkoła Podstawowa z Oddzialami Przedszkolnymi w Lisięcicach udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji i archiwum na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669). Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie BIP szkoły są udostępniane, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na pisemny wniosek.

Wniosek (w formie pisemnej) należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice lub faxem na numer 77 485 71 82.

Wniosek w postaci e-mail’a należy przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Metryczka

Podmiot udostępniający

Skoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

Załączniki

W tym dokumencie brak załaczników

Rejestr zmian
Modyfikacja strony data: 22-12-2022 T. Wojciechowski